Walsin Technology Corporation 華新科技
  psa walsin
Walsin Technology Corporation
 
       
cross reference
 
財報資訊
公司組織架構及章程
重要訊息
 
 
 
 
 
 

公司內部及外部利害關係人申訴管道及流程:

依本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」規定,本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。本公司提供申訴電子信箱,請檢附真實姓名、經過內容、證據線索及聯絡方式經由以下管道反映,申訴及反映信箱如下:

申訴電子信箱 E-MAIL:audit@passivecomponent.com

 

 

 
 

 

 
華新科技

TEL:886-3-4758711       FAX:886-34757130 or 4757129      E-mail: info@passivecomponent.com
Copyright 2006 Walsin Technology Corporation.All Rights Reserved.